Technická podpora

Značku ATELIER DEK používají technici působící v níže uvedených společnostech skupiny DEK.

ATELIER DEK

Tým ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o. poskytuje specializované projekty, posudky, technické dozory staveb, diagnostiku staveb a další speciální služby pro investory, projektanty a izolační firmy.

Tým ve společnosti DEKTRADE a.s. zajišťuje technickou podporu při navrhování a realizaci materiálů ze sortimentu DEKTRADE.

Tým ve společnosti DEK a.s. zajišťuje organizaci školení a seminářů, rozvoj programu DEKPARTNER, tvorbu časopisu DEKTIME a rozvoj sortimentu DEKTRADE.

Týmy při své činnosti vycházejí z obecné teorie izolací a konstrukcí staveb vytvářené v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR – IZOLACE STAVEB. Využívají dlouholeté zkušenosti vlastních pracovníků a dále poradců z výrobní, realizační, obchodní, projektové i soudní sféry. Ctí tradice české i světové izolační techniky, kterou se snaží obohatit o současné poznání i vývojové trendy.

DEKTRADE a.s.

 • technická podpora k sortimentu DEKTRADE
 • program DEKPARTNER

DEKPROJEKT s.r.o.

 • projekty
 • expertní a znalecké posudky
 • stavební fyzika
 • diagnostika
 • energetické audity
 • vývoj konstrukčních systémů
 • technické dozory staveb
 • požární ochrana
 • rozpočty
 • služby koordinátora BOZP na staveništi

 DEK a.s. 

 • normalizace, CTN, mezinárodní spolupráce
 • semináře, produktová školení
 • DEKTIME
 • věda, výzkum a inovace
 • technická podpora rozvojových
 • produktů a projektů
 • ověřování technických vlastností výrobků
 • autorizovaná řešení
 • sledování realizovaných konstrukcí
 • certifikace výrobků a systémů

Bližší informace o poskytovaných službách Atelieru DEK Vám poskytnou technici v regionu.

grafický prvek