Bodové svetlíky DEKLIGHT

Bodové svetlíky DEKLIGHT

Bodové svetlíky sú prvky striech so štvorcovým, obdĺžnikovým alebo guľatým pôdorysom so šírkou alebo priemerom najviac 2,5 m a dĺžkou otvoru najviac 3,0 m používané za účelom osvetlenia vnútorného priestoru denným svetlom a u niektorých typov za účelom vetrania vnútorného priestoru otváracím zariadením. Konštrukcia svetlíka sa obvykle skladá z obruby, ktorá sa inštaluje na otvor v nosnej konštrukcii alebo na otvor zabezpečený podmurovkou a kopuly (GF-UP, PC, PMMA, PVC)

Návod k montáži

Plocha, na ktorú sa inštaluje manžeta svetlíka, musí byť úplne rovná, suchá, bez mastnôt a mechanických nečistôt. Pri manipulácii a montáži manžiet na streche je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi bezpečnosti práce, najmä s predpismi súvisiacimi s prácou vo výškach. Spojovací materiál a stavebný silikón pre ukotvenie manžiet nie je súčasťou dodávky. Spojovací materiál pre uchytenie kopuly vrátane krytiek proti zatekaniu je súčasťou dodávky.

Kopulové svetlíky sú určené na inštaláciu na ploché strechy alebo na strechy s miernym sklonom do cca 20°. Inštalujú sa na strešný otvor alebo strešný otvor zabezpečený obmurovkou – podsadou.

1.)Plocha, na ktorú sa upevňuje manžeta, je poslednou vrstvou strešného plášťa a okolie otvoru dovoľuje manžetu priskrutkovať alebo ukotviť pomocou hmoždiniek.

Do spodnej dosadacej plochy manžety vyvŕtame otvory po 250-400 mm pre ukotvenie svetlíka. Manžetu usadíme na otvory pre skrutky alebo hmoždinky. Manžetu nadvihneme a očistíme obe dosadacie plochy. Na dosadaciu plochu nanesieme z tuby pruh stavebného silikónu ako poistné tesnenie. Všetky vyvŕtané otvory sú vo vnútri plochy ohraničené silikónom (dôležité pre správnu funkciu poistného tesnenia). Položíme manžetu a priskrutkujeme k podkladu. Rozotrieme vytlačený silikón po celom obvode. Na manžetu prilepíme jednu hydroizolačnú vrstvu. Na vrchnej strane začíname tesne pod horným golierom, dole pretiahneme asi 100 mm za okraj manžety. Preplátujeme rohy a starostlivo utesníme horný spoj hydroizolácie s manžetou.

2.)Na existujúcu plochu strechy sa bude ukladať tepelná izolácia (štrk, zemina)

Použijeme vyššiu svetlíkovú manžetu (300 alebo 500 mm) a postupujeme podľa bodu 1.) pre nízku manžetu je potrebné vytvoriť podsady s výškou pridaných vrstiev (tepelná izolácia, štrk, zemina). Podsadu je najjednoduchšie vyrobiť z dreva (tepelne izoluje), oceľových alebo Al plechov, vymurovaním alebo vybetónovaním. Šírka podsady bude min. 120 mm, výška podľa potreby.

3.)Montáž kopuly bez manžety.

Spojovací materiál pre uchytenie kopuly vrátane krytiek je súčasťou dodávky. Pokiaľ nie je možné držať sa predchádzajúcich pokynov, napr. pri náhrade starých kopúl, je nutné zabrániť priamemu styku kopuly s tmavým podkladom (izoláciou, plechom a pod.) Kopulu podložíme dreveným rámom alebo plechový podklad zabezpečíme odolným bielym náterom. Pri styku kopuly s tmavým podkladom dochádza vplyvom vysokej teploty podkladu k tepelnej rozťažnosti kopuly a vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia, najmä v mieste spoja kopuly s podkladom.

Upozornenie!

Pri doťahovaní kopuly dbáme na to, aby tesniaca páska iba zľahka dosadla na použitú podsadu. Pri nadmernom dotiahnutí kopuly by mohlo dôjsť k jej prasknutiu.

Návod na obsluhu a údržba

Kopulové svetlíky slúžia k presvetleniu, poprípade k dennému vetraniu budov, peto je potrebné pravidelne čistiť kopuly od nečistôt a mastnôt. K čisteniu používajte neagresívne saponáty a handričku, nikdy nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá. Pozor na prešliapnutie kopuly! Kopula nesmie byť vystavená účinkom chemických látok, ktoré tento materiál poškodzujú. Kopula nesmie byť vystavená extrémne vysokým teplotám (65-70°C), ani používaná v prostredí s veľkým rozdielom teplôt. Pohyblivé časti svetlíkov a ovládačov (pánty, vreteno, tiahlo) sa musí pravidelne ošetriť olejom alebo mazacím tukom, min. 1x ročne spolu s funkčnou kontrolou celého svetlíku. Pri ovládaní svetlíku je potrebné postupovať v súlade s platnými predpismi bezpečnosti práce, najmä s predpismi súvisiacimi s obsluhou elektrických strojov a zariadení. V zimnom období je potrebné dbať na to,  aby na svetlíku nebola veľká vrstva snehu, v prípade preťaženia svetlíka snehom môže dôjsť pri otváraní k poškodeniu alebo vytrhnutiu otváracieho mechanizmu.

pri ovládaní A 3000/MAN je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá

 • do oka manuálneho otvárača vložte háčik ovládacej kľuky a točte, svetlík môžete nechať otvorený v akejkoľvek polohe
 • nastavenie osovej vzdialenosti uchytenia spravte pomocou vnútorného vretena, viď obrázok! Pri chybnom nastavení (pomocou vonkajšieho vretena) nebude vymedzená koncová poloha a hrozí vytrhnutie úchytu

pri ovládaní A 3000/EL je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá

 • zmena chodu motora je možná, iba ak motor nie je v činnosti
 • miestne ovládanie ventilácie sa zabezpečuje stlačením tlačidla s vyznačeným chodom motora tzn. šípka hore – otváranie svetlíka, šípka dolu – zatváranie svetlíka

je neprípustné

 • meniť chod motora na opačný v inej ako vypnutej polohe
 • opakovane otvárať a zatvárať ventiláciu v intervale kratšom ako 3 minúty
 • nahradzovať poistky iným typom a hodnotou než je predpísané
 • uviesť vemtiláciu do chodu pri námraze a zaťažení snehom, alebo inom zaťažení
 • uviesť ventiláciu do chodu pri pohybe osôb v okolí svetlíkuň

Pri poruche sa obráťte na odbornú elektro firmu! Oprava elektrického pohonu môže byť realizovaná iba v dielni výrobcu, otvorenie alebo pokus o otvorenie krytu motora vedie k strate záruky.

pri ovládaní A 3000/VY je potrebné rešpektovať tieto základné pravidlá:

 • výlez s retiazkami – retiazky zabraňujú prepadnutiu kopuly na strechu, kopula nie je pevne zaistená, odporúčame pri vstupe na strechu svetlík za sebou zaklopiť, aby nedošlo k samovoľnému zaklopeniu vetrom a možnému rozbitiu kopuly
 • výlez s mechanickými piestami – otvorená poloha svetlíku sa musí zaistiť ručne pootočením piestov
 • výlez s pneumatickými piestami – otvorená poloha svetlíku sa zaistí automaticky

V žiadnom prípade neotvárajte krídlo svetlíku viac, než je vymedzené koncovou polohou otváračov, hrozí poškodenie pevných a otváracích častí svetlíku. Pri daždi, vetre a snehu je potrebné otvárací svetlík vždy zavrieť a zaistiť, aby nedošlo k vytrhnutiu pántov a ovládačov, k rozbitiu kopuly a ku škodám na vybavení a zariadení budovy.

Dodržaním týchto predpisov prispievate k dlhšej životnosti svetlíkov.

Výmena starých kopulí

Pre objekty, ktoré sú presvetlené skôr vyrobenými kopulami, ktoré už nespĺňajú správnu funkciu, ponúkame náhradu vo forme kopulí s ozančením ARTUS A – 3000, ktoré sú dodávané v niekoľkých základných rozmeroch, presne nahradzujúcich pôvodné rozmery.

Výměna kopulí   Výměna kopulí   Výměna kopulí

Materiál

Kopuly sú vyrobené z PMMA (akrylát)

Charakteristika

Kopuly sú štandardne dodávané v zafarbení čírom alebo opál a vyhotovení jednovrstvovom (U=5,6 W/m2K), dvojvrstvovom (U=2,8 W/m2K) a trojvrstvovom (U=1,9 W/m2K). Jednotlivé vrstvy sú k sebe zlepené a utesnené silikónovým tmelom. K existujúcim podsadám na streche sa kopuly prichytávajú pomocou antikor skrutiek, vlastný spoj chráni plastová krytka.

Montáž

Spojovací materiál pre uchytenie kopuly vrátane krytiek je súčasťou dodávky. Je potrebné zabrániť priamemu styku kopuly s tmavým podkladom /izoláciou, plechom a pod.) Pri styku kopuly s tmavým podkladom dochádza vplyvom vysokej teploty podkladu k tepelnej rozťažnosti kopuly a vzniká nebezpečenstvo jeho poškodenia, najmä v mieste spoja kopuly s podkladom. Spoj kopuly s podkladom by mal byť minimálne 200 mm nad okolitou hydroizoláciou strechy.

Upozornenie!

Pri doťahovaní kopuly dbáme na to, aby tesniaca páska iba zľahka dosadla na použitú podsadu. Pri nadmernom dotiahnutí kopuly by mohlo dôjsť k jej prasknutiu.

Dokumenty
 
Technický list

grafický prvek