Pásové strešné svetlíky

Pásové strešné svetlíky sú prvky striech s obdĺžnikovým pôdorysom, určené na osvetlenie vnútorného priestoru denným svetlom a pri niektorých typoch na vetranie vnútorného priestoru otváracím zariadením.

Tieto svetlíky môžu byť vyhotovené len z presvetľovacích dosiek alebo z presvetľovacích dosiek s nosnými profilmi. Môžu mať tvar sedlovej, oblúkovej alebo pultovej strechy. Podstavec svetlíka môže byť prefabrikovaný alebo vytvorený na stavbe napríklad obmurovaním otvoru v nosnej konštrukcii.

Pásové světlíky   Pásové světlíky

grafický prvek