Polykarbonátové dosky DEKTRADE

Polykarbonátové dosky DEKTRADE sa uplatnia v stavebníctve ako presvetľovacie a zasklievacie prvky v obytných, priemyselných i ďalších budovách a zariadeniach.

Polykarbonátové desky DEKTRADE   Polykarbonátové desky DEKTRADE

Použitie a výhody polykarbonátových dosiek

Dosky DEKTRADE sa vďaka svojmu zloženiu a prierezu vyznačujú týmito vlastnosťami:

 • vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
 • vysoká odolnosť proti nárazu
 • veľmi dobré optické vlastnosti – vysoká priepustnosť svetla
 • odolnosť proti degradujúcemu vplyvu priameho slnečného žiarenia
 • nízka hmotnosť
 • možnosť ohýbania za studena
 • vysoká odolnosť proti chemikáliám
 • jednoduchá opracovateľnosť
 • veľmi dobrý útlm zvuku

Tieto vlastnosti predurčujú polykarbonátové dosky DEKTRADE na širokú škálu použitia v stavebníctve. Ideálne použitie dosiek je na tepelno-izolačné netrieštivé zasklievanie.
Vzhľadom na možnosti ohýbania dosiek za studena i pri extrémnych teplotách okolitého prostredia je tvarové využitie polykarbonátových dosiek DEKTRADE prakticky bez obmedzenia.
Polykarbonátové dosky DEKTRADE sú opatrené koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV – žiareniu, ktorá zabezpečuje ich dlhodobú životnosť.
V ponuke sú nasledujúce farby dosiek: číra, opál a bronz – ostatné farby dosiek sú dodávané na zákazku.

Uplatnenie polykarbonátových dosiek DEKTRADE

 • priemyselné strechy a svetlíky
 • zastrešenie štadiónov, čerpacích staníc, parkovísk, zastávok hromadnej dopravy, športových zariadení, bazénov, pasáží
 • zastrešenie pred vstupmi do objektov
 • zasklenie skleníkov a zimných záhrad
 • zasklenie verejných budov (školy, divadlá, nádražia, podchody, priechody)
 • podhľady
 • deliace steny
 • stropné svetlíky

Stručný návod na použitie

Pri inštalácii treba uvažovať rozťažnosť dosiek. Z tohto dôvodu sa odporúča využívať systém beztmelového zasklievania (upevňovanie dosiek k nosnej konštrukcii lištami cez gumové tesnenie). V prípade potreby dotmelovania detailov sa používajú zásadne silikónové tmely na polykarbonát.

Polykarbonátové dosky DEKTRADE sa inštalujú vždy tak, aby strana s UV ochranou bola na vonkajšej strane a dutiny pozdĺžne do spádu. Dutiny sa spravidla zalepujú prachotesnou páskou alebo ukončujú polykarbonátovým alebo hliníkovým uzatváracím profilom. V prípade použitia upevnenia skrutkami sa používajú skrutky s gumovými podložkami a otvory sa vŕtajú s toleranciou s ohľadom na rozťažnosť dosiek. Ochranná fólia sa z polykarbonátových dosiek DEKTRADE odstráni ihneď po inštalácii dosiek. Podrobnejšie informácie nájdete v publikácii montážna príručka.

Technické parametre
 

Charakteristika

Presvetľovacie dosky DEKTRADE sú vyrobené z polykarbonátu a ich dutinový tvar im dodáva výborné mechanické a tepelnoizolačné vlastnosti. Používa sa niekoľko typov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a účelom použitia.

Mechanické vlastnosti

Polykarbonátové dosky DEKTRADE vďaka vysokej rázovej odolnosti zabezpečujú vysokú bezpečnosť – sú netrieštivé. Polykarbonátové dosky DEKTRADE si tieto vlastnosti udržujú v rozpätí teplôt –40 °C - +120 °C.

Odolnosť proti chemikáliám

Polykarbonátové dosky DEKTRADE sú odolné proti pôsobeniu bežných chemických čistiacich prostriedkov. V prípade potreby kontaktujte predajcu pre bližšie údaje. Požiarno-technické vlastnosti Požiarno-technické vlastnosti dutinových polykarbonátových dosiek DEKTRADE sú overené v akreditovaných skúšobniach TZÚS Praha, s.p. a PAVUS a.s..

Ohyb za studena

Polykarbonátové dosky DEKTRADE nestrácajú ohybom za studena svoje mechanické vlastnosti, naopak, vďaka tomu sa zvyšuje únosnosť dosiek. Pri ohýbaní je nutné dodržať predpísaný minimálny polomer ohybu (pozri tabuľka 1). Tepelná rozťažnosť Polykarbonát je plast, preto treba uvažovať rozťažnosť dosiek – max. 3 mm na meter vo všetkých smeroch.

Záruka

Výrobca poskytuje na polykarbonátové dosky DEKTRADE záruku 10 rokov. Na priznanie predĺženej záručnej lehoty nad zákonom stanovenú (v rozsahu a za podmienok uvedených v Záručnom liste) musí byť predložený doklad o predaji a potvrdený Záručný list.

Informácie

Všetky informácie vrátane kompletného technického poradenstva Vám poskytnú vyškolení pracovníci spoločnosti DEKTRADE a ATELIER DEK.

grafický prvek